Nguyễn Đức Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,261

 
Mục này được 18917 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/03/1965
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Nga; Tại: Trường ĐH Sư phạm Huế và ĐH Sư phạm Minsk, Belarus
Đơn vị công tác: Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.X.Puskin
Dạy CN: Ngôn ngữ và văn hoá Nga, tiếng Việt
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3849320; Mobile: 0834.678.768
Email: ndhung@ac.udn.vn; duhurus@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 9/1987 – 10/1995: Giảng viên tiếng Nga, Phó Bí thư Đoàn Trường (1987-1989), Bí thư Đoàn Trường (1989-1993) - Cơ sở ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.
  • 10/1995 – 7/2003: Giảng viên (1995-2000), Giảng viên chính (từ 2000), Trưởng khoa tiếng Nga (từ 2000),  Bí thư Chi bộ Liên khoa Ngoại ngữ (2001-2002) - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
  • Từ 7/2003 đến 12/2016: Công tác tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: Giảng viên chính, Chủ nhiệm Khoa tiếng Nga (đến 2010), Phó Trưởng khoa tiếng Nga (từ 2010-11/2012), Trưởng phòng Công tác Sinh viên (7/2012-12/2014), Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (từ 12/2014-12/2016); Ủy viên BCH Đảng bộ lâm thời (2002-2003), Ủy viên BCH Đảng bộ Trường các khóa II, III và IV (2007-2016), Chủ tịch Công đoàn Trường (từ 2003-12/2016) - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng (từ 01/2013-11/2016), Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam (từ 3/2013); Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (từ 6/2015); Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng (từ 11/2016)

  • Từ 1/2017 đến nay: Công tác tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng: Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (từ 6/2015); Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam (từ 3/2013); Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng (từ 11/2016)

  • Học tập chuyên môn:  Học Đại học tại Trường Đại học Sư phạm Huế (1982-1984, 1985-1987) và Trường Đại học Sư phạm Minsk, Liên Xô (1984-1985); Thực tập sinh tại Trường ĐH Sư phạm Quốc gia mang tên Gersen, Lê-nin-grat, Liên Xô (9/1990-1/1991), Thực tập sinh và Nghiên cứu sinh tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Puskin, Mát-xcơ-va, LB Nga (9/1994-2/2000).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ môn thực hành tiếng cho sinh viên năm thứ I chuyên ngành tiếng Nga.. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hùng. Mã số: B2001-16-17. Năm: 2004. (Apr 5 2012 9:38PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hợp tác Khoa học và Giáo dục Nga-Việt: Lịch sử và những vấn đề của ngày hôm nay. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Hội thảo Khoa học “60 năm quan hệ ngoại giao Nga-Việt: Lịch sử và triển vọng” Đại học Đà Nẵng. Số: DHDN-2010. Trang: 43-49. Năm 2010. (Apr 5 2012 9:19PM)
[2]Bài báo: Đầu tư và sử dụng trang thiết bị hiện đại trong dạy-học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Kỷ yếu HNKH Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lần thứ 2. Số: 2 (2006). Trang: 72-79. Năm 2006. (Jul 9 2016 5:22PM)
[3]Tham luận: Một vài đề xuất nhằm nâng cao công tác đào tạo chuyên ngữ tiếng Nga. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Kỷ yếu Hội nghị về công tác đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 37-41. Năm 2005. (Jul 9 2016 5:20PM)
[4]Tham luận: Đào tạo cử nhân tiếng Nga: Thực trang và việc nâng cao hiệu quả. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Kỷ yếu HNKH Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lần thứ nhất. Trang: 25-30. Năm 2004. (Jul 9 2016 5:17PM)
[5]Bài báo: Một số nguyên tắc chính trong việc xây dựng giáo trình tiếng cho sinh viên năm thứ I chuyên ngữ tiếng Nga. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1 (5). Trang: 84-87. Năm 2004.
(Apr 5 2012 8:58PM)
[6]Bài báo: Bài toán tiếng Nga ở Việt Nam - từ nhận thức đến tổ chức giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện. Hội thảo khoa học Quốc tế “Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển”, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. Số: DHNN-DHQGHN-2002. Trang: 4 trang. Năm 2002. (Apr 5 2012 8:40PM)
[7]Tham luận: Bài toán tiếng Nga ở Việt Nam - từ nhận thức đến tổ chức giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện. Hội thảo khoa học quốc tế "Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Trang: 114-119. Năm 2002. (Jul 9 2016 5:09PM)
[8]Bài báo: Cơ hội thị trường lao động với việc giảng dạy tiếng Nga tại miền Trung những năm đầu thế kỷ XXI. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Đại học Đà Nẵng. Số: DHDN - 2001. Trang: 183-188. Năm 2001. (Apr 5 2012 8:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Дананг: потенциал развития и сотрудничества. Authors: Nguyễn Đức Hùng. HNKHQT Đại học Tổng hợp Quốc gia Tp.Vla-di-vô-xtôc, LB Nga. No: ISBN 5-7444-1697-8. Pages: 95-98. Year 2005. (Apr 5 2012 9:03PM)
[2]Article: Адресат в беспредложных глагольных словосочетаниях русского языка. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội nghị khoa học Quốc tế Đại học TH Tu-la, LB Nga. No: ISBN 5-7679-1966-1. Pages: 87-91. Year 1999. (Apr 5 2012 8:08PM)
[3]Article: Русские глагольные словосочетания и способы их передачи на вьетнамский язык. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội thảo KH Học viện Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va. No: MGIMO-1998. Pages: 30-31. Year 1998. (Apr 5 2012 7:50PM)
[4]Article: Валентность слова в русском cловосочетании. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội nghị Khoa học Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga, Mát-xcơ-va. No: ISBN 5-89081-017-0. Pages: 156-165. Year 1998. (Apr 5 2012 7:57PM)
[5]Article: Проблемы изучения русских глагольных словосочетаний. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội nghị KH quốc tế Hiệp hội Quốc tế Giảng viên Ngôn ngữ và Văn học Nga “Lý thuyết và thực tiễn ngành Nga ngữ học trên thế giới”, Mát-xcơ-va
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: ISBN 5-89209-098-1. Pages: 86-87. Year 1997.
(Apr 5 2012 7:40PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 5 2012 9:48PM)(Apr 5 2012 9:45PM)(Apr 5 2012 9:43PM)(Apr 5 2012 9:41PM)
[1]Словообразование (Giáo trình dành cho sinh viên năm thứ III khoa tiếng Nga) Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Nơi XB: Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN. Năm 2010.
[2]Ngữ âm tiếng Việt (Giáo trình dành cho sinh viên nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Nơi XB: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2007.
[3]Русский язык (Sách giáo khoa dành cho sinh viên năm thứ I khoa tiếng Nga) Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Nơi XB: Khoa tiếng Nga, Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN. Năm 2002.
[4]Практическая грамматика русского языка (Giáo trình dành cho sinh viên năm thứ I) Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Nơi XB: Khoa tiếng Nga - Trường Đại học Sư phạm ĐHĐN. Năm 2000.
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 19QN/TƯ. Năm: 1982.
[2] Bằng khen BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 109QN/TƯ. Năm: 1992.
[3] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”. Số: 5916QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2002.
[4] Huy chương Danh dự. Số: 511 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2002.
[5] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1162/GD-ĐT. Năm: 2003.
[6] Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 247/QĐKT. Năm: 2004.
[7] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 6704/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[8] Bằng khen Liên đoàn Lao động Tp. Đà Nẵng. Số: 137/QĐ-LĐLĐ. Năm: 2006.
[9] Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Số: 189 NQ/TWĐTN. Năm: 2007.
[10] Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc”. Năm: 2010.
[11] Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 459/QĐKT. Năm: 2010.
[12] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn". Số: 1290/QĐ-TLĐ. Năm: 2013.
[13] Bằng khen ĐV hoàn thành XS nhiệm vụ 5 năm liền. Số: 8988-QĐ/TU. Năm: 2014.
[14] Bằng khen thành tích công tác đối ngoại nhân dân NK 2009-2014. Số: 3197/QĐ-UBND. Năm: 2014.
[15] Bằng khen Cán bộ CĐCS tiêu biểu Ngành Giáo dục. Số: 133/QĐKT. Năm: 2014.
[16] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1926/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chính quy Đại học tiếng Nga  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[2]Dịch viết 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chính quy Đại học tiếng Nga  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[3]Ngôn ngữ học đối chiếu
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm II
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Thực hành tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2010 Sinh viên nước ngoài  Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Dịch thực hành
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III,IV  Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Ngữ âm tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2005 Sinh viên nước ngoài (Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[7]Cú pháp câu đơn
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[8]Cấu tạo từ tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Cụm từ
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[10]Hình thái học
Ngành: Ngoại ngữ
 2002 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III  Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[11]Cú pháp câu phức
Ngành: Ngoại ngữ
 2001 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm IV
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[12]Nói tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II, III, IV
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[13]Ngữ pháp thực hành tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II  Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[14]Nghe hiểu tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 1989 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II, III  CS Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
[15]Thực hành tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 1987 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II  CS Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn