Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,762,859

 Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ môn thực hành tiếng cho sinh viên năm thứ I chuyên ngành tiếng Nga.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đức Hùng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Văn Hiện
Số: B2001-16-17 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn