Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,625

 Ước lượng kênh truyền dùng bộ lọc Kalman cho truyền dẫn OFDM trong môi trường fading nhanh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà nẵng lần thứ V; Số: Quyển 1;Từ->đến trang: 153-157;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) là kỹ thuật hiệu quả trong trong truyền dẫn thông tin qua kênh fading chọn lọc tần số. Tuy nhiên, chất lượng hệ thống OFDM giảm đáng kể trong kênh truyền chọn lọc thời gian. Cụ thể, các kênh chọn lọc thời gian phá hủy tính trực giao của sóng mang con và gây nên can nhiễu liên sóng mang ở máy thu OFDM. Các sơ đồ ước lượng kênh cho các hệ thống OFDM thường giả định fading kênh là gần như bất biến theo thời gian. Giả thiết này không phù hợp với các kênh truyền biến đổi nhanh khi thuê bao di chuyển tốc độ cao. Bài báo này phát triển mô hình trạng thái không gian cho hệ thống OFDM trong môi trường fading nhanh và sử dụng bộ lọc Kalman để ước lượng đáp ứng kênh truyền. Tính chính xác của bộ ước lượng kênh đề xuất được kiểm chứng qua mô phỏng Monte Carlo.
ABSTRACT
Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is an efficient technique to deal with frequency-selective fading channels in wireless communications. However, OFDM is vulnerable to time-selective channel response. In particular, time-varying channels destroy the subcarrier orthogonality and introduce inter-carrier interference (ICI) at an OFDM receiver. The channel estimation schemes for OFDM system are based on the assumption that the channel fading is quasi-static in conventional. This assumption is not suitable for rapid fast fading channels by moving high-speed users. In this paper, we develop a state-space model for the OFDM system in a fast fading channel environment and Kalman filter is used to estimate channel response. The accuracy of the proposed schemes is verified by Monte Carlo experiments.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn