Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,891,788

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Kỹ thuật lưu lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Bách khoa
[2]Thông tin số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Bách khoa
[3]Chuyên đề Mạng băng rộng tích hợp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Bách khoa
[4]Kỹ thuật Multimedia
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Bách khoa
[5]Hệ thống Viễn thông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Bách khoa
[6]Kỹ thuật số ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Bách khoa
[7]CHuyển mạch nhãn đa giao thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Bách khoa
[8]Kỹ thuật truyền hình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Đại học  Bách khoa
[9]Kỹ thuật Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học  Đại học Bách khoa
[10]Kỹ thuật Chuyển mạch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa
[11]Kỹ thuật Điện thoại
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1997 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa
[12]Tổng đài điện thoại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học  Đại học Bách khoa
[13]Kỹ thuật lập trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học  Đại học Bách khoa
[14]Ngôn ngữ lập trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học  Đại học Bách khoa
[15]Đo lường Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn