Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,994

 Thiết kê tiền mã hoá tuyến tính cho kênh truyền two-way relay
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lê Hùng*; Nguyễn Duy Nhật Viễn*; Tăng Tấn Chiến*;
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 17-20;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Gần đây, phương thức truyền dẫn two-way relay được xem là một giải pháp để mở rộng khả năng truy cập vô tuyến cho các dịch vụ tốc độ dữ liệu cao, là kỹ thuật được nhắm đến thực hiện trong các mạng di dộng thế hệ sau. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu kỹ thuật mã hóa cho kênh truyền MIMO two-way relay khuếch đại và chuyển tiếp, trong đó, truyền dẫn đường xuống và đường lên có thể được thực hiện trong hai khe thời gian. Ngoài ra, kỹ thuật tiền mã hóa ở trạm gốc và các relay cũng được thiết kế kết hợp để đảm bảo nhiễu đồng kênh có thể được loại bỏ hoàn toàn. Mô phỏng Monte-Carlo cũng được thực hiện để chứng tỏ hiệu năng của giao thức truyền dẫn kết hợp mã hóa mạng và tiền mà hóa đề xuất.
ABSTRACT
Two-way relaying has recently been a promising approach to achieving extensive mobile access to reliable high data rate services, which is aimed at next generation mobile networks. Network coding has considered to be a promising transmission technology to improve spectral efficiency and system capacity. The principle of network coding is applied at the relay node so as to mix the signals received from the two source nodes who wish to exchange information with each other and then employs at each destination of self-interference cancelation to extract the desired information. In this paper, we study the network coding for the two-way relay channel with MIMO amplify and forward relays, where uplink and downlink transmissions can be accomplished within two time slots. In addition, precoding at the base station and relays have been carefully designed to ensure that co-channel interference can be removed completely. Monte-Carlo simulation results have also been implementated to demonstrate the performance of the proposed joined network coded and precoded transmission protocol.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn