Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,739,671

 Approximate Analysis of SIR for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairments
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET); Số: Vol. 3, No.6;Từ->đến trang: 2037-2040;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn