Nguyễn Hữu Tuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 59 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Tuân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/07/1982
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu - Hầm; Tại: Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Xây dựng Cầu - Hầm; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH SPKT - Đại Học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363. 519.690; Mobile: 0916.005.303
Email: nhtuan@ute.udn.vn; tuannguyenhuudhspkt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 5/2008 - 9/2020: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V, Đà Nẵng.
- Từ 9/2015 - 3/2018: Trưởng Bộ môn CSCN, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V, Đà Nẵng.
- Từ 3/2018 - 9/2018: Phó Trưởng Khoa, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V, Đà Nẵng.
- Từ 9/2018 - 9/2019: Phó Trưởng Phòng, Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V, Đà Nẵng.
- Từ 10/2020 đến nay: Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến độ bền lâu dài của các công trình giao thông bằng bê tông cốt thép ở khu vực ven biển Miền Trung. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tươi. Thành viên: PGS.TS. Trần Thế Truyền, TS. Hồ Văn Quân, ThS. Nguyễn Hữu Tuân và các cộng sự. Mã số: ĐT183053. Năm: 2019. (Dec 5 2020 4:38PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp tính toán tăng cường khả năng chịu tải của kết cấu cầu BTCT nhịp giản đơn bằng phương pháp dán tấm vật liệu Composite. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Tuân. Thành viên: ThS. Trần Đình Hoàng. Mã số: ĐT14-05. Năm: 2015. (Dec 5 2020 4:41PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp ứng dụng bê tông tính năng siêu cao trong sửa chữa, tăng cường kết cấu mặt cầu bản thép trực hướng ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Văn Sỹ, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Hữu Tuân. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 606. Trang: 29-32. Năm 2019. (Dec 5 2020 4:50PM)
[2]Bài báo: Phân tích hiệu quả nâng cấp tải trọng cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu composite. Tác giả: Nguyễn Hữu Tuân, Trần Đình Hoàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7(92)/2015. Trang: 56-60. Năm 2015. (Dec 5 2020 4:53PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp chống ăn mòn cáp chủ ở kết cấu cầu treo dây võng bằng phương pháp khử ẩm. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hữu Tuân, Trần Đình Hoàng. Tạp chí Xây Dựng - Bộ Xây Dựng. Số: 11/2015. Trang: 45-48. Năm 2015. (Dec 5 2020 4:54PM)
[4]Bài báo: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả gia cường dầm BTCT bằng tấm chất dẻo có cốt sợi. Tác giả: Nguyễn Hữu Tuân, Đoàn Như Hoạt, Trần Đình Hoàng. Tạp chí KHCN Xây Dựng - Viện KHCN Xây Dựng. Số: 4/2015. Trang: 21-28. Năm 2015. (Dec 5 2020 4:55PM)
[5]Bài báo: Mô hình phần tử hữu hạn và kết quả phân tích số cầu Nhật Lệ 2 tỉnh Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Hữu Tuân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014. Trang: 74-78. Năm 2014. (Dec 5 2020 4:52PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Số: 478/QĐ-BGTVT. Năm: 2011.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn