Nguyễn Linh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21112 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Linh Giang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/04/1984
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Kế toán; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kế toán - tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 02363667119; Mobile: 0983835046
Email: lg123pct@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2006 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Hệ thống thông tin kinh tế - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin- ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính. Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Giang. Thành viên: Trương Hoàng Tú Nhi. Mã số: T2015-07-06. Năm: 2015. (Jan 15 2016 1:22PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty xây lắp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Giang. Mã số: 2013-07-05. Năm: 2013. (Sep 14 2014 8:14PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Linh Giang. Thành viên: Th.S Vũ Thu Hà. Mã số: 2012-07-08. Năm: 2012. (Oct 30 2013 2:36PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý hàng tồn kho bằng máy vi tính. Chủ nhiệm: Vũ Thu Hà. Thành viên: Nguyễn Linh Giang. Mã số: 127592. Năm: 2009. (Feb 14 2012 2:37PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát huy hiệu quả hoạt động logistics trong kinh doanh thương mại điện tử B2C. Tác giả: Nguyễn Linh Giang - Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 6. Trang: 303-310. Năm 2017. (Sep 7 2018 11:06AM)
[2]Bài báo: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả: Nguyễn Linh Giang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế. Số: 01. Trang: 18-24. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:31PM)
[3]Bài báo: Hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Linh Giang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng số 02 (87).2015. Số: 02(87).2015. Trang: 102 - 107. Năm 2015. (Oct 8 2014 8:57AM)
[4]Bài báo: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính. Tác giả: ThS. Nguyễn Linh Giang*; CITA 2015*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 79. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[5]Bài báo: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính. Tác giả: Nguyễn Linh Giang. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2015 "CNTT và UD CNTT trong các lĩnh vực". Số: 4. Trang: 114 -117. Năm 2015. (Jan 15 2016 1:27PM)
[6]Bài báo: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty xây lắp. Tác giả: Nguyễn Linh Giang. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (73)/2013, quyển 2. Trang: 14-20. Năm 2013. (Sep 14 2014 8:20PM)
[7]Bài báo: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 12 (73)/2013, quyển 2. Trang: 103 - 110. Năm 2013.
(Sep 14 2014 8:23PM)
[8]Tham luận: Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Linh Giang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực (CITA) lần 1. Trang: 30-37. Năm 2011. (Sep 14 2014 8:52PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 16 2015 9:50AM)(Oct 8 2014 9:07AM)(Oct 8 2014 8:52AM)(Oct 8 2014 8:51AM)
[1]Bài giảng học phần Thuế Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Thị Thu Ngân. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường CĐ CNTT. Năm 2015.
[2] Bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. Năm 2014.
[3]Bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. Năm 2013.
[4] Bài giảng  học phần Nguyên Lý Kế Toán Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. Năm 2012.
  
 Khen thưởng
[1] Khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2007-2008. Năm: 2008.
[2] Khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. Năm: 2009.
[3] Khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2010-1011. Năm: 2011.
[4] Khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[5] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán tài chính, Kinh tế học, Thuế, Lập báo cáo tài chính, Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2008 sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn