Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 - Giải pháp kiến trúc cho nhà dân tự xây trong khu qui hoạch mới vùng bão lụt, Mã số T02-15-39;
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: Mã số T02-15-39; ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Các yếu tố hình thành cơn bão. Nêu lên ảnh hưởng của cơn bão đến nhà ở, cách xây dựng nhà ở vùng bão lũ để giảm thiệt hại
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn