Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở tạo hình
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2004 Sinh viên ngành Kiến trúc Trường Đại học Bách Khoa  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Cấu tạo Kiến trúc Dân dụng
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2003 Sinh viên ngành Kiến trúc Trường Đại học Bách Khoa
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa
[3]Lý thuyết kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2002 Sinh viên ngành Kiến trúc Trường Đại học Bách Khoa  Trường Đại học Bách Khoa
[4]Đồ án Kiến trúc Dân Dụng, Công nghiệp và Qui hoạch (bao gồm tất cả các đồ án)
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2001 Sinh viên ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách Khoa
[5]Kiến trúc Dân dụng
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 1998 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa và các Trung tâm liên kết đào tạo với Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn