Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổ chức không gian sinh hoạt thể thao và giải trí trong khu ở sinh viên tại thành phố Đà Nẵng, Mã số T05-15-94;
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Bình; Thành viên:  
Số: Mã số T05-15-94; ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học
Đánh giá thực trạng khu ở sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng, xây dựng các cơ sở khoa học để tổ chức khu ở sinh viên. Đề xuất 1 số giải pháp.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn