Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng các khối đa diện đều và bán đều trong thiết kế kiến trúc, Mã số : T2007-02-34
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Bình; Thành viên:  Lê Minh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: Mã số : T2007-02-34 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Tính toán số lượng thanh và số nút trong các giàn không gian
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn