Nguyễn Ngọc Nhật Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,341,934

 
Mục này được 33195 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/09/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ (TESOL); Tại: Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS)
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Anh Chuyên ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/10/2011 đến nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh Chuyên ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề xuất các biện pháp nâng cao kĩ năng viết văn tranh luận của sinh viên khoa tiếng Anh tập trung khía cạnh thể hiện độ Mạch lạc.(Improving Argumentative Essay Writing Skills of Students of the English Department through Focus on Coherence). Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Thành viên: Đoàn Ngọc Thảo Chi. Mã số: Đ 2013-05-27. Năm: 2014. (Feb 7 2014 11:22AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát việc sử dụng kỹ thuật ghi âm để sửa lỗi trong việc dạy kỹ năng nói cho sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (Error Identification and Correction with Recording Techniques for Teaching EFL Second-year Students’ Speaking Skills at University of Foreign Languages, the University of Danang). Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Mã số: T2012-04-15. Năm: 2012. (Sep 7 2012 3:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The Use of Sociolinguistically Rich Pedagogical Dialogues in Teaching Conversational English. Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 70. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: Sử dụng Bảng tiêu chí đánh giá độ mạch lạc cho kĩ năng viết bài văn tranh luận của sinh viên khoa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*; Đoàn Ngọc Thảo Chi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 73. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[3]Bài báo: Khảo sát hiệu quả sử dụng Kỹ năng dự đoán đáp án khi làm bài nghe dạng điền vào chỗ trống. Tác giả: Phan Sỹ Cường, Hạ Ngọc Khánh Châu, Nguyễn Ngọc Nhật Minh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 10. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[4]Bài báo: Khảo sát lỗi phổ biến trong sử dụng mạo từ xác định "the" của học sinh lớp 10 và đề xuất giải pháp ghi nhớ cách dùng mạo từ "the" bằng thơ. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy; Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 92. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[5]Bài báo: Error Identification and Correction with Recording Techniques for EFL Second-year Students’ Speaking Skills Used in Topic-based Individual Talks in Speaking Class at College of Foreign Languages, the University of Danang. Tác giả: Nguyen Ngoc Nhat Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology. Số: 6(67)2013. Trang: 185-192. Năm 2013. (Aug 15 2013 3:29PM)
[6]Bài báo: Khảo sát tình hình sử dụng từ điển tiếng Anh của sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Hồ Thị Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology. Số: 7(68)2013. Trang: 170-177. Năm 2013. (Jun 27 2013 4:47PM)
[7]Bài báo: Recording technique: Possible implications in teaching and learning speaking skills for EFL learners. Tác giả: Nguyen Ngoc Nhat Minh. Journal of Science - Hue University. Số: 70(1)2012. Trang: 143-153. Năm 2012. (Sep 7 2012 2:57PM)
[8]Bài báo: Sử dụng kỹ thuật ghi âm để chữa lỗi trong việc giảng dạy kỹ năng Nói cho sinh viên năm thứ 1 khoa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Dương Nguyên Trinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghê, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 44.2011. Trang: 260-268. Năm 2011.
(Oct 31 2011 11:16PM)
[9]Bài báo: Using recording technique for error correction in teaching pronunciation for first-year student at College of Foreign Languages, University of Danang. Tác giả: Nguyen Duong Nguyen Trinh, Nguyen Ngoc Nhat Minh . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: Tập 8, số 08 năm 2011. Trang: 139-144. Năm 2011. (Nov 1 2011 10:32AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A book review of Maximize Your Reading 4. Authors: Minh Nguyen (Nguyễn Ngọc Nhật Minh). The Asian EFL Journal (main/quarterly journal). No: 23. Pages: 193-196. Year 2019. (Jul 3 2019 11:01AM)
[2]Presentations: Using recording technique for error correction in teaching speaking skill for fisrt-year students at the University of Foreign Language Studies, University of Danang. Authors: Nguyen Ngoc Nhat Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. The 3rd International Conference on Tesol organized by SEOMEO RETAC, TESOL-HCM, Curtin Univer. & UFLSUD
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 11-12. Year 2012.
(Sep 19 2012 5:01PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Nhì "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2011 (2011 Young Science Talent Award, National Competition of Undergraduate Research)

 Giáo dục

 2011

 6612 và 07

 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
 Khen thưởng
[1] Vinh danh Thủ khoa năm 2011 các tỉnh miền Nam (2011 Honouring Top University Graduates Award). Năm: 2012.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lexicology (Từ vựng học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Học viên Bằng hai (hệ Vừa học vừa làm)  Khoa tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
[2]Research Methods (PP NCKH)
Ngành: Khoa học XHNV
 2018   
[3]College Study Skills (PP học Đại học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên Chính quy; Bằng hai  Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Morphology (Hình thái học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Bằng hai (hệ Vừa học vừa làm)  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Phonetics and Phonology (Ngữ âm)
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chính quy Học viên Bằng hai (Hệ Vừa học vừa làm)  Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
[6]Advanced Grammar (Ngữ pháp Nâng cao) [Morpho & Syntax]
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chính quy. Học viên Bằng hai.  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
[7]Intensive preparation course for English placement test for postgraduate degrees (Ôn tập tiếng Anh đầu vào Cao học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Thí sinh thi tuyển đầu vào Cao học các chuyên ngành khác Ngoại ngữ  Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
[8]English skills (speaking, listening, reading, writing)
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên chính quy, năm 1-2 Học viên Bằng hai  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ & Trường Đại học Bách Khoa , Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Trường Đại học Bách KHoa, ĐH Đà Nẵng
[9]English Grammar (Ngữ pháp Cơ bản)
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên chính quy năm 1-2 Sinh viên Bằng hai hệ VHVL, khoa tiếng Anh.  Khoa tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẫng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
  
 Thông tin khác
  

 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          cvs weekly sale cvs print prescription savings cardsviagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn