Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,959

 Bích Câu kì ngộ, Lâm tuyền kì ngộ từ góc nhìn Tâm lí học chiều sâu của C. G. Jung.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2013-03-18 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

Bích Câu kì ngộ và Lâm tuyền kì ngộ là hai truyện nôm tiêu biểu trong kiểu loại truyện nôm truyền kì trung đại Việt Nam. Thế giới quan và nhân sinh quan trong hai tác phẩm này hướng đến tạo lập một cái nhìn hài hòa giữa con người với con người, con người với vũ trụ và tín ngưỡng. Nó biểu hiện sự ước vọng đặc biệt của con người với cuộc sống; hài hòa giữa hoàn cảnh với nội giới, giữa tiên mộng và trần tục. Hai truyện nôm thể hiện hai hướng nhìn: hướng nhìn cuộc đời mơ về tiên giới và hướng nhìn tiên giới mơ về cuộc đời. Hai hướng ấy không riêng rẽ mà thể hiện sự cộng thông với nhau.

- Bích Câu kì ngộ và Lâm tuyền kì ngộ là hai truyện nôm tiêu biểu trong kiểu loại truyện nôm truyền kì trung đại Việt Nam. Thế giới quan và nhân sinh quan trong hai tác phẩm này hướng đến tạo lập một cái nhìn hài hòa giữa con người với con người, con người với vũ trụ và tín ngưỡng. Nó biểu hiện sự ước vọng đặc biệt của con người với cuộc sống; hài hòa giữa hoàn cảnh với nội giới, giữa tiên mộng và trần tục. Hai truyện nôm thể hiện hai hướng nhìn: hướng nhìn cuộc đời mơ về tiên giới và hướng nhìn tiên giới mơ về cuộc đời. Hai hướng ấy không riêng rẽ mà thể hiện sự cộng thông với nhau.

- Tài liệu tham khảo cho sinh viên và những người quan tâm về cách nhìn nhận và nghiên cứu hai văn bản tiền hiện đại cụ thể từ góc nhìn của thành tựu tâm lí học phân tích chiều sâu.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn