Nguyễn Thị Châu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,492

 
Mục này được 18494 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Châu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/11/1972
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư Phạm Anh; Tại: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI, KẾ TOÁN, ĐIỆN..
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: PHÁP
Địa chỉ liên hệ: 26 TIÊN SƠN 9
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Giảng dạy tiếng Anh tại KHOA ANH CHUYÊN NGÀNH - ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (1996 đến nay).


 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: HOW TO HELP EFL STUDENTS GAIN CONFIDENCE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION: A CASE IN VIETNAM. Authors: Nguyễn Thị Châu Hà. Nhật bản. No: 2186-4691. Pages: 275 - 295. Year 2018. (Jan 8 2019 9:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn