Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,872

 Ứng dụng mô phỏng Monter Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball để phân tích rủi ro trong việc xác định giá thành xây dựng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Cúc; Thành viên:  Trần Viết Nghị
Số: TB03-05 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Đối với các doanh nghiệp, dự đoán chính xác quy luật biến động của giá cả vật tư xây dựng là vấn đề luôn được quan tâm trong việc xác định giá thành xây dựng. Các cuộc khảo sát cho thấy hầu hết các kỹ sư chịu trách nhiệm về dự toán công trình (đến 74,77%) đều khẳng định sự biến động về giá vật tư, chi phí nhân công và trang thiết bị có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí công trình. Mặt khác thời gian gần đây ghi nhận số lượng tăng lên các công trình có giá thanh quyết toán lớn hơn giá trị hợp đồng đã ký. Do đó quản lý rủi ro trong việc xác định giá thành xây dựng do biến động về giá vật tư sẽ giúp doanh nghiệp có được sự chủ động và an toàn hơn trong quá trình thi công.

            Trong phạm vi đề tài này sẽ giới thiệu tổng quan về lý thuyết xác định giá thành xây dựng, mô phỏng Monter Carlo và ứng dụng mô phỏng Monter Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball để phân tích rủi ro giá thành xây dựng công trình do ảnh hưởng của chi phí vật tư.

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn