Nguyễn Thị Diệu Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,793

 
Mục này được 46705 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Diệu Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/10/1968
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga
Điện thoại: 02363710900; Mobile: 0935015855
Email: baokhanhvn1@yahoo.com; baokhanhvn1@gmail.com; ntdhuong@ufl.udn.vn;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG, Giảng viên, thạc sĩ.


Sinh năm 1968 tại Huế.


Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (1991), thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh tại ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (2002) và ĐH Queensland (2006).


Giảng dạy tiếng Anh tại các trường thành viên  của ĐH Đà Nẵng.

Hướng nghiên cứu: Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên các trường Kinh tế và Bách khoa thuộc ĐH Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kỹ năng sử dụng các chiến lược đọc hiểu cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Hương. Mã số: T2009-11. Năm: 2011. (Jun 28 2017 3:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Sociocultural perspective in "International Express" and impacts of the introduction of sociocultural contexts into Business English instructionat College of Economics, Danang University. Authors: Nguyễn Thị Diệu Hương. Tạp chí Đại học Bristol. No: 4/2011. Year 2011. (Jun 28 2017 3:40PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 28 2017 3:32PM)
[1]Giáo trình English For Electrical Engineering  Chủ biên: Nguyễn Thị Diệu Hương. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn