Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,121

 Nhân giống invitro cây khoai mỡ (Dioscorea alata Linn.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Dương Thị Kiều, Trương Thị Bích Phượng
Nơi đăng: Tạp chí Công nghệ Sinh học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Tập 8, số 3B;Từ->đến trang: 1255 - 1261;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn