Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,139,238

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh học đại cương
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2019 Sinh viên  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]vi sinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn