Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,124,500

 Phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh enzyme protease trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Đông Phương
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2012-02-CBT61 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn