Nguyễn Thị Hải Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16902 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hải Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/11/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 11/ Phan Tứ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng (2006–2009), Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ đào tạo tín chỉ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Hà. Thành viên: TS. Lê Minh Thái Trường Cao đẳng công nghệ thông tinTS. Phan Minh Đức Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Mã số: B2009-DDN-15. Năm: 2012. (Dec 5 2016 2:14PM)
  
 Khen thưởng
[1] Tiền xử lý tối ưu dữ liệu đăng ký học của sinh viên hệ tín chỉ. Năm: 2013-2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn