Nguyễn Thị Hà Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,663,558

 
Mục này được 7092 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/02/1984
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ
Điện thoại: (0511) 3 894 882; Mobile: 0907616595
Email: quyennth@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improving Mutant Generation for Simulink Models using Genetic Algorithm. Authors: Nguyen Thi Ha Quyen, Khuat Thanh Tung, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Proceeding of the International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC);. No: CONFERENCE PAPER. Pages: 103-106. Year 2016. (Apr 29 2016 5:00PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
[3]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn