Nguyễn Thị Hà Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17512 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/02/1984
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Điện thoại: (0511) 3 894 882; Mobile: 0907616595
Email: quyennth@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improving Mutant Generation for Simulink Models using Genetic Algorithm. Authors: Nguyen Thi Ha Quyen, Khuat Thanh Tung, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Proceeding of the International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC);. No: CONFERENCE PAPER. Pages: 103-106. Year 2016. (Apr 29 2016 5:00PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở dữ liệu II
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Sinh viên hệ Đại học & Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Cấu trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên hệ Đại học & Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên hệ Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên hệ Đại học & Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn