Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,266

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thủy Khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh Viên  Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật
[2]Đo lường và Tự động hóa Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2012 Sinh viên  Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật
[3]Thiết bị Trao đổi nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2008 Sinh Viên  Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật
[4]Nhiệt động kỹ thuật
Ngành: Nhiệt
 2007 Sinh viên  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
[5]Truyền Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2007 Sinh viên  Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật
[6]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Cơ khí động lực
 2007 Sinh viên  Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn