Nguyễn Thị Lan Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19708 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Lan Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ đồ hộp và các chất cô đặc; Tại: Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Công nghệ chế biến polime và vật liệu tổng hợp; Tại: Trường ĐH Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm
Lĩnh vực NC: Công nghệ lên men, công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm
Ngoại ngữ: Tiếng Nga
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2014 - nay : Giảng viên thuộc Bộ môn Công nghệ Thực phẩm , khoa Hoá, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mủ trôm (Sterculia foetida). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Anh. Thành viên: Lê Nguyễn Huyền My. Mã số: T2015 - 02 - 114. Năm: 2015. (Apr 19 2016 12:19PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mủ trôm (Sterculia foetida). Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Nguyễn Huyền My, Trương Văn Thiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 103. Năm 2016. (Apr 19 2016 12:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn