Nguyễn Thị Phương Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,303,640

 
Mục này được 2525 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/10/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Sư phạm tiếng Anh, Cử nhân tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: Phân tích diễn ngôn, Dạy tiếng Anh cho trẻ em, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Kiểm tra đánh giá, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp B
Điện thoại: 02363893124; Mobile: 0905095789
Email: nphuongthao104@yahoo.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC VỚI PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN THEO CHỦ ĐỂINNOVATING TEACHING ENGLISH AT PRIMARY LEVEL USING STORY TELLING THEMATICALLY . Chủ nhiệm: Thạc sỹ Lê Thúy Hương. Thành viên: Thạc sỹ Nguyễn Dương Nguyên ChâuThạc sỹ Nguyễn Đức ChỉnhThạc sỹ Nguyễn Dương Nguyên HảoThạc sỹ Huỳnh Ngọc Mai KhaThạc sỹ Nguyễn Thị Phương ThảoThạc sỹ Nguyễn Phạm Thanh UyênNguyễn Thị Thanh Thanh. Mã số: B2010-ĐN05-22. Năm: 2011. (Sep 30 2012 6:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TẠI CHỨC. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 8(49). Trang: 181-188. Năm 2011. (Sep 30 2012 6:29PM)
[2]Bài báo: TESTGEN - CÔNG CỤ HỖ TRỢ HIỆU QUẢ ĐỂ THIẾT KẾ ĐỀ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3(38). Trang: 194-199. Năm 2010.
(Sep 30 2012 6:24PM)
[3]Bài báo: CÁC ĐƯỜNG HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ. Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Lộc - Nguyễn Thị Phương Thảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 6(29). Trang: 170-175. Năm 2008.
(Sep 30 2012 6:04PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 27 2014 2:13PM)
[1]Tiếng Anh 1
Chủ biên: Nguyễn Quốc Hùng, MA. Đồng tác giả: Ngọc Thị Hoa - Nguyễn Thị Phương Thảo - Vũ Tuyết Thu
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Năm 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm tra đánh giá (Testing and assessment)
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên, giáo viên tiếng Anh cấp 1, cấp 2  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[2]GIÁO HỌC PHÁP 1 (BACKGROUND TO PRIMARY LANGUAGE LEARNING AND TEACHING)
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chính quy
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[3]ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ (TECHNOLOGY IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[4]PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (RESEARCH METHODS)
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 Sinh viên chính quy Học viên bằng hai  Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[5]KỸ NĂNG TỔNG HỢP (GENERAL ENGLISH)
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Học viên hệ vừa học vừa làm  Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
[6]NGHE (LISTENING)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên chính quy Học viên hệ vừa học vừa làm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
[7]PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC (COLLEGE STUDY SKILLS)
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên chính quy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn