Nguyễn Thị Thanh Vi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17865 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Vi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/07/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Cơ điện tử; Tại: Đại học công nghệ Compiègne, Pháp
Dạy CN: Nguyên lý máy, TTCM CAD/CAM, TTCM CNC, Vẽ trên máy tính
Lĩnh vực NC: Công nghệ CAD/CAM/CNC
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: K28/11 Phan Tứ, Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 6/2014 - 6/2015: Giảng viên tập sự tại Trường Cao đẳng Công nghệ.
1/6/2015 - nay: Giảng viên giảng dạy tại Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
4/2017 - nay: Phó Bí thư Đoàn TNCS Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN
4/2018 - nay: Phó trưởng Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ASPIRE TRONG PHỤC VỤ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH CNC. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Vi. Mã số: T2018-06-101. Năm: 2019. (Oct 2 2019 3:25PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, phát triển bộ chuyển mạch quang học. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Vi. Mã số: T2017-06-49. Năm: 2017. (Oct 2 2019 3:26PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng phần mềm Geogebra và Creo 3.0 trong giảng dạy nguyên lý máy. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Vi. Mã số: T2016-06-11. Năm: 2016. (Oct 2 2019 3:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm UCCNC và Vectrics Aspire 8.5 trong lập trình gia công trên máy khắc gỗ CNC. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Huế. Số: 3. Trang: 1185-1194. Năm 2019. (Oct 2 2019 3:47PM)
[2]Tham luận: Lập trình gia công trên máy khắc gỗ CNC bằng phần mềm MACH 3 và Vectrics Aspire 8.5. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vi. Kỷ yếu Hội thảo, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 5 - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Trang: 1211-1220. Năm 2018. (Oct 2 2019 3:53PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng phần mềm geogebra trong phân tích động học cơ cấu bốn khâu. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vi. Kỷ yếu Hội thảo CEST. Trang: 339-345. Năm 2017. (Oct 2 2019 3:54PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng phần mềm geogebra trong phân tích động học cơ cấu sàng tải lắc. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2. Trang: 142-145. Năm 2017. (Oct 2 2019 3:55PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phần mềm FEMM / MATLAB để xây dựng mô hình tính toán nhiệt trong động cơ điện. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2. Trang: 128-132. Năm 2016. (Apr 10 2017 4:05PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Số: 254/QĐ - CĐCN. Năm: 2017.
[2] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN trường học giai đoạn 2014-2016. Số: 507/NQ-KT. Năm: 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[4] Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh. Số: 91/NQ-KT. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn