Nguyễn Thị Thanh Vi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,178,826

 
Mục này được 8816 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Vi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/07/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Cơ điện tử; Tại: Đại học công nghệ Compiègne, Pháp
Dạy CN: Nguyên lý máy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: K28/11 Phan Tứ, Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 6/2014 - 6/2015: Giảng viên tập sự tại Trường Cao đẳng Công nghệ.
1/6/2015 - nay: Giảng viên giảng dạy tại Khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm FEMM / MATLAB để xây dựng mô hình tính toán nhiệt trong động cơ điện. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2. Trang: 128-132. Năm 2016. (Apr 10 2017 4:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn