Nguyễn Thị Thu Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,897

 
Mục này được 27339 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Trang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/09/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Giáo dục; Tại: Columbia College_South Carolina
Dạy CN: Kĩ năng tiếng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 06 Mẹ Nhu. Quận Thank Khê. TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2013-12/2014:Thực tập giảng dạy tại Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng
1/2015-6/2015: Giảng viên Tổ Thực hành tiếng tại Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng
9/2015-7/2017: Học Thạc sĩ Giáo dục tại trường Đại học Columbia, tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ
8/2017-hiện nay: Học Thạc sĩ Giảng dạy chuyên ngành Giáo dục đặc biệt tại Đại học South Carolina, tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn