Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân bổ chi phí hoạt động theo phương pháp thời gian (ABC time driven)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng
Nơi đăng: Hội thảo kế toán trong quá trình hội nhập, Khoa Kế Toán, Trường Đại học Kinh tế.; Số: 2012;Từ->đến trang: 179-189;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân bổ chi phí dựa trên hoạt động - Activity Based Costing (ABC) - là một phương pháp được giới thiệu vào những năm 1980s và được đánh giá như là một phương pháp ưu việt hơn các phương pháp phân bổ chi phí truyền thống của kế toán trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình ra quyết định và hoạch định chiến lược trong tương lai. Tuy nhiên, qua quá trình vận dụng phương pháp phân bổ chi phí dựa trên hoạt động (ABC) vào thực tế tại các doanh nghiệp, phương pháp này bộc lộ một số nhược điểm cần phải khắc phục. Chính vì vậy, vào năm 2004 Kaplan và Anderson đã cải tiến phương pháp ABC thành ABC theo thời gian (Time Driven ABC). Bài báo này tập trung vào việc giới thiệu và phân tích phương pháp ABC theo thời gian trong mối liên hệ so sánh các ưu điểm và nhược điểm so với phương pháp ABC truyền thống.
ABSTRACT
Activity-Based-Costing is a popular method in the academic world and the real business world since 90s of the twentieth century. Although this method has considerable contribution into making decision in companies, it illustrates a lot of disadvantages. This article presents the disadvantages in applying traditional Activity Based Costing in practice. Based on those disadvantages, the new approach of ABC is summarized and introduced. This new approach is built up by Kaplan and Anderson in 2004, but it has still been new in both academic and practice in Vietnam. Therefore, this article illustrates step by step of how to apply the new approach of ABC with the hope that users are able to apply in the real business world. This article also gives the table of comparisons between traditional ABC and new ABC. In addition, the article discusses the difficulties in using ABC in Vietnamese companies and how the new ABC approach can solve these difficulties. However, the article recognizes that the new method in allocating costs has not solved completely all problems in applying in Vietnam. It can become more popular in Vietnam in the near future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn