Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Đánh giá các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp cho công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk).
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Thúy Phượng; Thành viên:  
Số: T2012-04-17 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán

Đề tài gồm các nội dung sau:

- Xây dựng cơ sở lý thuyết cho quy trình xác định giá trị nội tại của vốn chủ sở hữu cho các nhà đầu tư chứng khoán.

- Giới thiệu được tất cả các phương pháp xác định giá trị nội tại của vốn chủ sở hữu được áp dụng trong thực tế và trong lý thuyết.

- So sánh được ưu và nhược điểm của các phương pháp và đưa ra được hướng vận dụng cho các phương pháp.

- Vận dụng các phương pháp để xác định giá trị nội tại của Công ty sữa Việt Nam.  

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn