Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,410

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực hành Hóa Vô cơ
Ngành: Hoá học
 2011 Sinh viên các ngành: - Sư phạm Hóa Học; - Cử nhân Hóa Phân tích - Môi trường; - Cử nhân Hóa Dược; - Cử nhân Quản lý môi trường
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Hóa - trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn