Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng các bài thí nghiệm cơ bản về tính chất lý hóa của xi măng portland và vôi xây dựng
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Trung Chinh
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
Số: T2010-06-03 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn