Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,805,017

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Máy và thiết bị sản xuất Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2018 Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2018 Sinh viên thuộc khối ngành Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[3]Công nghệ bê tông 1; thí nghiệm Vật liệu Xây Dựng
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên chính quy các ngành X1, X2, X3, THXD.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn