Nguyễn Tố Như
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30730 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tố Như
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/02/1984
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Tp.HCM
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chức vụ: Phó Giám đốc Phân hiệu
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Tp. Hồ Chí Minh
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Marketing, Hành vi tiêu dùng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0971713456
Email: ntnhu@kontum.udn.vn; nguyentonhu210@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 5/2008 làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Nguyễn Tố Như. Thành viên: Thái Thị Bích VânNguyễn Thị Anh ThưBùi Thị Thu VĩLê Thị Thu Trang. Mã số: Đ2013-09-02. Năm: 2013. (Jul 18 2014 9:32AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Marketing căn bản. Chủ nhiệm: Nguyễn Tố Như. Mã số: PHKT-04. Năm: 2012. (Jun 9 2013 3:54PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên- trường hợp điển hình tại tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: TS. Đoàn Gia Dũng. Thành viên: . Mã số: B2009-ĐN08-01. Năm: 2011. (Nov 19 2012 10:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng mua sắm online- nghiên cứu trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Tố NhưNguyễn Tố UyênĐặng Thị Kim Ngân. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: No.2 (111). Trang: 69-73. Năm 2017. (Jun 16 2017 9:28AM)
[2]Bài báo: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế Tây Nguyên trong bối cảnh gia nhập AEC. Tác giả: Nguyễn Tố NhưNguyễn Thị Ngọc Lợi. Nghiên cứu con người. Số: ISSN 0328-1557 1(88). Trang: 37-51. Năm 2017. (Jun 16 2017 9:19AM)
[3]Tham luận: Chính sách thúc đẩy công tác nghiên cứu và mạng lưới nghiên cứu ở Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lơi, Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Kỷ yếu Hội thảo Mạng lưới nghiên cứu khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Trang: 111-120. Năm 2015. (Sep 28 2016 1:33PM)
[4]Tham luận: Đánh giá năng lực lãnh đạo tác động đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức- nghiên cứu các doanh nghiệp thuộc ngành hàng chế biến nông sản trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Phan Thị Thanh Trúc. Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất (icyreb 2015)”kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tập 1. Trang: 659-676. Năm 2015. (Sep 28 2016 1:42PM)
[5]Tham luận: Tác động nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc hình thành/ điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế chung Asean- nghiên cứu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Hội thảo COMB của trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Trang: 235-245. Năm 2015. (Sep 28 2016 1:39PM)
[6]Bài báo: Giải pháp tổ chức kênh phân phối cho sản phẩm nông nghiệp: trường hợp quả thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum. Tác giả: Đặng Văn MỹNguyễn Tố Như. Tạp chí Khoa học Kinh tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(03). Trang: 118-125. Năm 2013.
(Jul 18 2014 9:41AM)
[7]Bài báo: Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm nông nghiệp: Trường hợp quả thanh long ruột đỏ Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Tố Như
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & công nghệ. Số: 11(72). Trang: 57-62. Năm 2013. (Jul 18 2014 9:45AM)
[8]Bài báo: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ-LÒNG TRUNG THÀNH THEO THÁI ĐỘ-LÒNG TRUNG THÀNH THEO HÀNH VI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG MUA SẮM TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM. Tác giả: Nguyễn Tố Như. Tạp Chí Khoa Học Kinh tế. Số: 2 (02) - 2013. Trang: 100-112. Năm 2013. (Sep 12 2013 9:56PM)
[9]Tham luận: CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KHU DU LỊCH MĂNG ĐEN- KONPLONG. Tác giả: Nguyễn Tố Như. Kỷ yếu hội thảo
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 30-35. Năm 2013.
(Sep 12 2013 10:02PM)
[10]Tham luận: Ứng dụng mô hình IPA trong phân tích điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp: nghiên cứu so sánh trường hợp siêu thị Thành Nghĩa và siêu thị Vinatex ở Kon Tum. Tác giả: A lăng Thớ, Nguyễn Tố Như, Đặng Thị Kim Ngân. HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB 2012)
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 1-12. Năm 2012.
(Nov 20 2012 4:12PM)
[11]Tham luận: Hướng đến việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Tác giả: Đoàn Gia Dũng, Nguyễn Tố Như. Kỷ yếu hội ngị tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trang: 117-120. Năm 2011. (Nov 20 2012 3:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors affecting secondary and high school teacher's professional competence in ethnic minority areas- a case of Tay Nguyen, Vietnam. Authors: Nguyễn Tố NhưNguyễn Thị Ngọc LợiNguyễn Thị Phương Thảo. International Journal of Education and Research. No: Vol.4. No.11. Pages: 151-164. Year 2016. (Jun 16 2017 9:23AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen do Giám đốc ĐHĐN trao. Năm: 2009-2010.
[2] Giấy khen do Giám đốc ĐHĐN trao. Năm: 2012.
[3] 5 năm Cuộc vận động Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Số: 2604/QĐ-BGTĐT. Năm: 2013.
[4] Giám đốc Đại học Đà Nẵng khen. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[5] Khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Phân hiệu giai đoạn 2007-2017. Số: 319/ QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành vi người tiêu dùng
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh thương mại  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Quản trị marketing
Ngành: Kinh tế học
 2013 Sinh viên chính quy năm 3  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TUm
[3]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Kinh tế học
 2010 Sinh viên chính quy và tại chức  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên Đại học, cao đẳng các hệ chính quy và tại chức.  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn