Nguyễn Năng Hùng Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18883 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Năng Hùng Vân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/04/1981
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ chức hành chính ; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 113/31 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935725527
Email: nguyenvan@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu kết hợp đại số hình học và mạng nơron hồi quy vào nhận dạng hành động con người. Chủ nhiệm: Nguyễn Năng Hùng Vân. Thành viên: TS. Phạm Minh Tuấn. Mã số: T2019-02-20. Năm: 2020. (Nov 10 2020 2:38PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng CGA để trích chọn đặc tính trong nhận dạng hành động con người. Chủ nhiệm: Nguyễn Năng Hùng Vân. Thành viên: Phạm Minh Tuấn, Đỗ Phúc Hảo. Mã số: B2016-ĐN02-18 . Năm: 2018. (Jan 23 2019 11:07AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý hành chính tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Đoàn Ngọc Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: D2010 ĐN-59. Năm: 2011. (Dec 12 2011 1:36PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng ngôn ngữ UNL để phát triển cho hệ thống dịch tự động tiếng Việt. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Trung Hùng. Thành viên: Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: B2010-ĐN02-56. Năm: 2011. (Dec 12 2011 1:37PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết định tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: SĐH 01-17. Năm: 2010. (Dec 12 2011 1:33PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nguyên cứu và xây dựng E- Book trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: T2009-02-75. Năm: 2009. (Dec 12 2011 1:32PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng Cổng thông tin điện tử trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Công Duy. Thành viên: Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: B2006ĐN 02-03. Năm: 2008. (Dec 12 2011 1:19PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Diễn đàn trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: T2008-02-58. Năm: 2008. (Dec 12 2011 1:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ HÌNH TRỌNG SỐ KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TÍNH TRONG NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG NGƯỜI. Tác giả: Nguyễn Năng Hùng Vân, Phạm Minh Tuấn, Ung Nho Dãi Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Hội nghị Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông. Số: 1. Trang: 225. Năm 2015. (Feb 25 2016 3:10PM)
[2]Bài báo: CGA Clustering Based Vector Quantization Approach for Human Activity Recognition Using Discrete Hidden Markov Model. Tác giả: Nguyễn Năng Hùng Vân Danang University of Science and Technology nguyenvan@dut.udn.vn Phạm Minh Tuấn Danang University of Science and Technology pmtuan@dut.udn.vn Tachibana Kanta Kogakuin University kanta@cc.kogakuin.ac.jp . Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 85. Trang: 77. Năm 2015. (Feb 25 2016 3:08PM)
[3]Bài báo: NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG QUAY DỰA TRÊN MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ CONFORMAL GEOMETRIC ALGEBRA. Tác giả: Nguyễn Năng Hùng Vân Đại học Bách khoa E-mail : nguyenvan@dut.udn.vn Phạm Minh Tuấn Đại học Bách khoa pmtuan@dut.udn.vn Tachibana Kanta Kogakuin University kanta@cc.kogakuin.ac.jp . Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 14. Trang: 67. Năm 2014. (Feb 25 2016 3:07PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Human action recognition method based on conformal geometric algebra and recurrent neural network. Authors: Nguyen Nang Hung Van, Pham Minh Tuan, Do Phuc Hao, Pham Cong Thang and Kanta Tachibana. Journal of Information and Control Systems, Rusia. No: 5(108). Pages: 2-10. Year 2020. (Nov 10 2020 2:41PM)
[2]Article: The fast Gaussian Distribution based AdaBoost Algorithm for Face Detection. Authors: Nang Hung Van NGUYEN, Minh Tuan PHAM, Phuc Hao DO. The 16th International Symposium on Advanced Technology – ISAT 16. No: 85. Year 2017. (Sep 10 2018 9:09AM)
[3]Article: Marker Selection for Human Activity Recognition Using Combination of Conformal Geometric Algebra and Principal Component Regression. Authors: Nang Hung Van NGUYEN, Minh Tuan PHAM, Phuc Hao DO. ymposium on Information and Communication Technology –SoICT 2016. No: 1. Pages: 225. Year 2016. (Sep 10 2018 9:08AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Presents the Best Poster Award

 Công nghệ thông tin

 2017

 1

 Trường Đại học Kogakuin Tokyo, Nhật Bản

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.. Năm: 2009.
[2] Giấy khen của BCH Công đoàn ĐH Bách khoa vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.. Năm: 2010.
[3] Giấy khen của BCH Công đoàn ĐH Bách khoa vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.. Năm: 2010.
[4] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014.
[5] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[6] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016-2017.
[7] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2017.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn