Nguyễn Văn Din
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,481

 
Mục này được 26524 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Din
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/04/1988
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Hóa dược; Tại: Đại học Sư Phạm- Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Hóa hữu cơ
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0383096742
Email: lyenry@gmail.com; nvdin@ued.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn