Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổng hợp có kiểm soát hình thái vật liệu nanocomposite xúc tác quang ZnO/graphene dưới tác động dung môi cho ứng dụng phân hủy hữu cơ trong nước thải dưới ánh sáng mặt trời
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Quang Nguyen, M.L. Baynosa, D. Tuma, Y.R.Lee, J.J. Shim
Nơi đăng: Applied Surface Science; Số: 486;Từ->đến trang: 37-51;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT

[ published paper.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn