Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,445

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TỔNG HỢP POTASSIUM TITANATE K4TI3O8 TỪ ILMENITE THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUBMOLTEN SALT (SMS). Tác giả: Phạm Cẩm Nam, Nguyễn Văn Quang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 1(62). Trang: 96-100. Năm 2013.
(May 16 2013 4:04PM)
[2]Bài báo: TỔNG HỢP POTASSIUM TITANATE: K4TI3O8VÀ KTIO2(OH). Tác giả: Lâm Đại Tú, Nguyễn Văn Quang, Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 47-Quyển 1. Trang: 57-63. Năm 2011.
(May 16 2013 3:59PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn