Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,941

 Mạng lưới "nanoporous" tổ ong NiMoO 4 được tổng hợp bằng điện hóa trên nền niken và ứng dụng của nó trong siêu tụ không đối xứng trạng thái rắn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vijay S Kumbhar, Van Quang Nguyen, Yong Rok Lee, Chandrakant D Lokhande, Do-Heyoung Kim, Jae-Jin Shim
Nơi đăng: New Journal of Chemistry; Số: 42(18);Từ->đến trang: 14805-14816;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ c8nj02085j.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn