Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương pháp tổng hợp thân thiện môi trường của nanocomposite có khả năng tái chế kẽm ferrite@ graphene oxide để phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm dưới bức xạ mặt trời
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M. Lara Baynosa, A. Hussein Mady, V. Quang Nguyen, D. Ranjith Kumar, M. Saad Sayed, D. Tuma, J-J. Shim. Shim
Nơi đăng: Journal of colloid and interface science; Số: Available online 9 November 2019;Từ->đến trang: Available online 9 November 2019;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn