Nguyễn Võ Huyền Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,154,123

 
Mục này được 4113 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Võ Huyền Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/06/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Châu Á Thái Bình Dương học; Tại: Ritsumeikan Asia Pacific University
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Chính sách hợp tác quốc tế; Tại: Ritsumeikan Asia Pacific University
Dạy CN: Quan hệ quốc tế
Lĩnh vực NC: Châu Á Thái Bình Dương học, Quan hệ quốc tế, Chính sách hợp tác quốc tế
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc Tế Học, trường ĐHNN - 131 Lương Nhữ Hộc, ĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2008 - 2010: công ty Inoue, Nhật Bản
2010 - 2011: công ty Watabe Wedding, Nhật Bản
2012 - nay: Khoa Quốc tế học, ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Yếu tố Trung Quốc trong quan hệ Việt Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump. Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 162-169. Năm 2018. (Sep 3 2018 4:17PM)
[2]Tham luận: Vai trò của Trung Quốc và Nhật Bản trong việc hình thành một trật tự khu vực mới ở Đông Bắc Á. Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đà Nẵng. Trang: 47-50. Năm 2017. (Sep 3 2018 4:07PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Integrated Water Resources Management Strategies towards Sustainable Development in Vietnam. Authors: Kenichi Nakagami, Dung Nguyen Vo Huyen and Van Huy Nguyen. Osaka University Press. Pages: 89 - 99. Year 2007. (Sep 3 2018 4:01PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ.. Năm: 2014-2015, 2017-2018.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.. Năm: 2017-2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các vấn đề toàn cầu
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2019 Sinh viên ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, ĐHNN, ĐHĐN
[2]Lịch sử văn hóa Nhật Bản
Ngành: Khoa học XHNV
 2019 Sinh viên ngành Đông phương học  Khoa Quốc tế học, ĐHNN, ĐHĐN
[3]Lịch sử, văn hóa, chính trị Đông Nam Á
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2015 Sinh viên ngành Đông phương học  Khoa Quốc tế học, ĐHNN, ĐHĐN
[4]Xã hội học đại cương
Ngành: Xã hội học
 2014 Sinh viên ngành Quốc tế học, Đông phương học  Khoa Quốc tế học, ĐHNN, ĐHĐN
[5]Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2014 Sinh viên ngành Quốc tế học, Đông phương học  Khoa Quốc tế học, ĐHNN, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn