Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenvhdung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Võ Huyền Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,598,891

 
Mục này được 3855 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Võ Huyền Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/06/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Châu Á Thái Bình Dương học; Tại: Ritsumeikan Asia Pacific University
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Chính sách hợp tác quốc tế; Tại: Ritsumeikan Asia Pacific University
Dạy CN: Quan hệ quốc tế
Lĩnh vực NC: Chính sách hợp tác quốc tế, Châu Á Thái Bình Dương học, Quan hệ quốc tế
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc Tế Học, trường ĐHNN - 131 Lương Nhữ Hộc, ĐN
Điện thoại: 0236 3699337; Mobile: 01659 656 797
Email: nvhdung@ufl.udn.vn; nvhdung@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2008 - 2009: công ty Inoue, Nhật Bản
2010 - 2011: công ty Watabe Wedding, Nhật Bản
2012 - nay: Khoa Quốc tế học, ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn