Nguyễn Hữu Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,434

 
Mục này được 3910 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Cơ khí ; Tại: Ming Chi University of Science and Technology
Dạy CN: Cơ khí chế tạo máy
Lĩnh vực NC: Soft robotics
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 45 Dương Khuê, Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp đo đạc và đền bù sai số định vị của các trục tròn xoay (A, C) trong máy CNC 5 trục. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Hữu Nhân. Thành viên: TS. Đỗ Lễ Hưng Toàn, ThS. Trần Phước Thanh. Mã số: T2019-02-07. Năm: 2020. (Jun 16 2021 9:52AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp đo đạc và đền bù lỗi định vị cho các thiết bị bàn xoay hai trục. Tác giả: ThS. Hữu Nhân Nguyễn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 16. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:41AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mechanics and morphological compensation strategy for trimmed soft whisker sensor. Authors: Nhan Huu Nguyen, Van Anh Ho. Soft Robotics Journal. No: vol. 00, no. 00. Pages: 1-19. Year 2021. (Jun 16 2021 12:24PM)
[2]Article: Tactile Compensation for Artificial Whiskered Sensor System Under Critical Change in Morphology. Authors: Nhan Huu Nguyen, Van Anh Ho. IEEE Robotics and Automation Letters. No: vol. 6, No. 2. Pages: 3381-3388. Year 2021. (Jun 16 2021 12:31PM)
[3]Article: A new solution of measurement using 3D artefact to identify all location errors related to rotary axis of five-axis machine tool. Authors: Nhan Huu Nguyen & Vinh Phuoc Dang. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1430. No: 012052. Pages: 1-6. Year 2020. (Feb 12 2020 7:20AM)
[4]Article: Contact Distance Estimation by a Soft Active Whisker Sensor Based on Morphological Computation. Authors: Nhan Huu Nguyen, Trung Dung Ngo, Anh Ho Nguyen, Dinh Quang, Van, Anh Ho. 2020 8th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). No: 8. Pages: 322-327. Year 2020. (Jun 16 2021 12:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn