Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghe 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên cao đẳng  Đại học CNTT và Truyền Thông Việt Hàn
[2]Tiếng Hàn Du Lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên cao đẳng  Đại học CNTT và Truyền Thông Việt Hàn
[3]Viết 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[4]Nghe 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[5]Nói 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[6]Nghe 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[7]Văn hóa Hàn Quốc
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn