Nguyễn Hồng Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21787 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/10/1981
Nơi sinh: Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lọc hóa dầu và khí; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Vật liệu hữu cơ cấu trúc nano; Tại: Pháp
Dạy CN: Công nghệ Hóa học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp - Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Viêm Trung - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam
Điện thoại: 519689; Mobile: 0982943319
Email: hongson.iut@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của các hợp chất 2 - Benzoyl - N - Phenylhydrazin Cabothioamit thế trong môi trường axit. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Sơn. Thành viên: . Mã số: T - 2010. Năm: 2010. (May 22 2011 9:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn