Đào Thị Nhung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 10838 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Nhung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/10/1983
Nơi sinh: Vinh Hiền - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Quê quán Vinh Hiền - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật Kinh tế -quốc tế; Tại: Khoa Luật - ĐHKH- Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Luật Kinh tế quốc tế và cộng đồng Châu âu; Tại: Đại học Nantes
Dạy CN: Luật Kinh tế - dân sự
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp B2, Tiếng Anh giao tiếp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật- Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * Từ tháng 10/2007 đến nay: Giảng viên, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
* Từ năm 2011 đến 2012: Học và tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Kinh tế quốc tế và Cộng đồng Châu âu tại Đại học Luật – Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp.
* Từ năm 2006 đến 2007: Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện Phú Lộc, T.T. Huế.
* Từ năm 2002 đến 2006: Học và tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế quốc tế, tại Khoa Luật- Trường Đại học Khoa học Huế.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thực hiện pháp luật thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. . Chủ nhiệm: Ths. Đào Thị Nhung. Mã số: T2016-09. Năm: 2016. (Jul 6 2017 1:07AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Tác giả: Ths. Đào Thị Nhung. Tạp chí Công thương. Số: 11. Trang: 30-34. Năm 2016. (Jul 6 2017 12:59AM)
[2]Tham luận: Tư tưởng tam quyền phân lập và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp hiện nay. Tác giả: Ths Đào Thị Nhung. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Trang: 117-123. Năm 2013. (Jul 6 2017 1:37AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 6 2020 12:31AM)
[1]Giáo trình Luật Kinh doanh
Chủ biên: TS. Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Thị Thu Hằng, Đào Thị Nhung, Lê Đình Quang Phúc, Đỗ Trần Hà Linh, Mai Vân Anh, Lê Hồng Phước
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng. Số: 672/QĐ-ĐHKT. Năm: 2015.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng. Số: 1066/QĐ-ĐHKT. Năm: 2017.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn