Nguyễn Linh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29672 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Linh Giang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/08/1983
Nơi sinh: Duy Hòa - Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Duy Hòa - Duy Xuyên _ Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa- Đại học Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó chủ tịch công Đoàn khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí - trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363842741; Mobile: 0903500348
Email: nlgiang@dut.udn.vn;linhgiangdhbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2010 đến nay công tác tại khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm trục chính truyền động bằng thủy lực cho máy tiện. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: Trần Xuân Tùy, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Linh Giang, Trần Minh Thông, Nguyễn Thương Lý. Mã số: B2016-DNA-28-TT. Năm: 2019. (May 15 2020 8:36AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trực quan về các phần tử khí nén. Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Giang. Mã số: T2016-02-02. Năm: 2016. (Jun 13 2018 10:42AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải; Nguyễn Linh Giang. Mã số: DD2015-02-112. Năm: 2016. (Jun 23 2016 10:19PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế biên dạng cánh turbine bulb trong nhà máy thủy điện và chế tạo mô hình thu nhỏ. Tác giả: Lưu Đức Bình*, Nguyễn Linh Giang, Lê Thanh Huyền. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: Từ trang 68-71. Năm 2020. (Sep 26 2020 2:00PM)
[2]Tham luận: Characterization of mechanical properties of solder material using digital image correlation. Tác giả: Tao Quang Bang, Nguyen Linh Giang. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Trang: 58-60. Năm 2017. (Jun 13 2018 10:08AM)
[3]Bài báo: Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Tác giả: Nguyễn Linh Giang*, Trần Ngọc Hải, Lưu Đức Bình.. Hội nghị Cơ học kỹ thuật Toàn quốc 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1273-9. Trang: 91-99. Năm 2015. (Jun 23 2016 10:17PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Full-field Strain Measurements of A Novel Lead-free Solder Based on Digital Image Correlation.. Authors: Tao Quang Bang*, Lahouari Benabou, Nguyen Linh Giang and Dang Xuan Thuy. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 350-355. Year 2018. (Jun 13 2018 10:28AM)
[2]Presentations: Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity.. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Linh Giang. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 853-859. Year 2018. (Jun 13 2018 10:19AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[4] Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Năm: 2018.
[7] Giấy khen. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2016   Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn