Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nlgiang' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Linh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,482,684

 
Mục này được 6292 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Linh Giang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/08/1983
Nơi sinh: Duy Hòa - Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Duy Hòa - Duy Xuyên _ Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa- Đại học Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: Đúc, Nhiệt luyện.
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí - trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113842741; Mobile: 0903500348
Email: nlgiang@dut.udn.vn;linhgiangdhbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2010 đến nay công tác tại khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải; Nguyễn Linh Giang. Mã số: DD2015-02-112. Năm: 2016. (Jun 23 2016 10:19PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Lưu Đức Bình, Nguyễn Linh Giang. Hội nghị Cơ học kỹ thuật Toàn quốc 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1273-9. Trang: 91-99. Năm 2015. (Jun 23 2016 10:17PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn