Nguyễn Lê Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,561

 
Mục này được 28618 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Viễn thông; Tại: Đại học Quốc gia Singapore
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2014
Dạy CN: Viễn thông
Lĩnh vực NC: Truyền thông số (vô tuyến)
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban KHCN&MT, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nlhung@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2001-2002: Trợ giảng, Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, ĐH quốc gia Tp. HCM
- 2002-2004: Giảng viên,Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, ĐH quốc gia Tp. HCM
- 2004-2008: Nghiên cứu sinh, Đại học quốc gia Singapore (NUS)
- 2008-2009: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Đại học McGill, Canada
- 2010-nay : Giảng viên, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
- 2012-2013: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông, Khoa Điện tử - Viễn thông,Phó Trưởng phòng Khoa học-Sau đại học và Hợp tác quốc tế,Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
- 2013-nay: Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng.
- 2019-nay: Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển giải thuật mã hóa đa người dùng trong mạng thông tin di động. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Hùng. Thành viên: Nguyễn Duy Nhật Viễn. Mã số: Đ2013-01-14-BS. Năm: 2014. (Sep 21 2014 11:19AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phát triển giải thuật ước lượng kênh truyềntrong mạng thông tin di động thế hệ thứ tư(4G/LTE). Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Hùng. Thành viên: . Mã số: Đ2011-02-12. Năm: 2011. (Dec 14 2012 9:43AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XÂY DỰNG CƠ CHẾ LIÊN MINH GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC CHÂU ÂU. Tác giả: GS.TS. Trần Văn Nam*; TS. Trương Lê Bích Trâm; PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 11. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[2]Bài báo: Thiết kê tiền mã hoá tuyến tính cho kênh truyền two-way relay. Tác giả: Nguyễn Lê Hùng*; Nguyễn Duy Nhật Viễn*; Tăng Tấn Chiến*;
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 21. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[3]Bài báo: Thiết kế bộ tiền mã hóa cho kênh truyền MIMO đường xuống với nhiều thiết bị đầu cuối. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hùng*; ThS. Nguyễn Duy Nhật Viễn; PGS.TS. Tăng Tấn Chiến
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 43. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[4]Bài báo: Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tran ThiHuong, Bui Thi Minh Tu, and Nguyen Hong Giang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. The First NAFOSTED National Conference on Information and Computer Science (NICS 2014). Số: 3. Trang: 243-252. Năm 2014. (Sep 21 2014 11:46AM)
[5]Bài báo: Đánh giá chất lượng mạng hợp tác MIMO trong môi trường vô tuyến nhận thức với kênh truyền đường can nhiễu không lý tưởng. Tác giả: Nguyễn Hồng Giang, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Lê Hùng. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin. Số: 1. Trang: 1-6. Năm 2014. (Sep 21 2014 11:49AM)
[6]Bài báo: Ước lượng kênh truyền dùng bộ lọc Kalman cho truyền dẫn OFDM trong môi trường fading nhanh. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 90-94. Năm 2013. (Dec 15 2012 10:32PM)
[7]Bài báo: Statistical Properties of Rayleigh Fading Models in Wireless Communications. Tác giả: Nguyen Duy Nhat Vien, Nguyen Le Hung, Tang Tan Chien
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journal of Science and Technology, Danang University
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 8(57). Trang: 262-269. Năm 2012.
(Dec 15 2012 10:33PM)
[8]Bài báo: Interference Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairments. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến. REV Journal on Electronics and Communications. Số: 3-4. Trang: 140-146. Năm 2012. (May 15 2013 6:21PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng mạng Neural vào hệ thống anten thông minh. Tác giả: Lê Tiến Thường, Hoàng Đình Chiến, Nguyễn Lê Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 32+33. Trang: 28-34. Năm 2002. (Aug 28 2013 6:02AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Capacity-Achieving Signals for Point-to-Point and Multiple-Access Channels Under Non-GaussianNoise and Peak Power Constraint. Authors: Mohamad Ranjbar, Nghi H. Tran, Truyen V. Nguyen, Mustafa Cenk Gursoy, Hung Nguyen-Le. IEEE Access (SCIE). No: Volume 6. Pages: 30977 - 30989. Year 2018. (Aug 2 2018 5:15PM)
[2]Article: Cognitive Two-Way Relay Systems with Multiple Primary Receivers: Exact and Asymptotic Outage Formulation. Authors: Hoang Van Toan, Vo-Nguyen Quoc Bao, Hung Nguyen-Le. IET Communications (SCI). No: 16. Pages: 2490-2497. Year 2017. (Dec 13 2017 10:45AM)
[3]Article: Joint Phase Noise and Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Tu Bui-Thi-Minh, Chien Tang-Tan, Vo Nguyen Quoc Bao, Hung Nguyen-Le. Proceedings of The 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: Oct. 14-16. Pages: 1-6. Year 2016. (Oct 24 2016 5:03PM)
[4]Article: Robust Precoding and Postcoding for Multicell Multiuser Transmission using Imperfect CSI. Authors: Hung Nguyen-Le, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Chien Tang-Tan, and Vo Nguyen Quoc Bao. Journal of Communications and Networks (SCIE). No: Vol. 18, no. 5. Pages: 1-11. Year 2016. (Oct 24 2016 4:57PM)
[5]Article: Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le , Chien Tang-Tan. Proceedings of The 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: Oct. 15-17. Pages: 1-6. Year 2015. (Oct 24 2016 5:01PM)
[6]Article: Interference Management over Multicell Broadcast Channels. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le , Chien Tang-Tan
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: 1. Pages: 512-516. Year 2014. (Apr 30 2015 11:04PM)
[7]Article: Multicell Transmission over Multiple AccessChannel: Precoding and Postcoding. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Quang Le
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. The fifth IEEE International Conference on Communications and Electronics
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 599-602. Year 2014.
(Sep 21 2014 11:55AM)
[8]Article: Receive Diversity in Cognitive Relay Transmission: Outage Analysis. Authors: Nguyen Hong Giang, Vo Nguyen Quoc Bao, Hung Nguyen-Le
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The fifth IEEE International Conference on Communications and Electronics. No: 1. Pages: 126-131. Year 2014. (Sep 21 2014 11:56AM)
[9]Article: Block-Diagonalization Precoding in a Multiuser Multicell MIMO System: Competition and Coordination. Authors: Duy H. N. Nguyen, Nguyen Le Hung, and Tho Le-Ngoc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. IEEE Transactions on Wireless Communications (SCI)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 99. Pages: 1-14. Year 2014.
(Jan 10 2014 9:12AM)
[10]Article: Multiuser Precoding in MIMO Two-Way RelayTransmission. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Mai Le-Thi-Phuong. Proceeding of the Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks, Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 2013. Pages: 139-143. Year 2013.
(Jan 10 2014 8:57AM)
[11]Article: Time-Selective Channel Estimation in Two-Way Multi-relay MIMO-OFDM Transmissions. Authors: Thuy Tran-Thi-Thu, Dung Tran-Van, Hung Nguyen-Le
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceeding of the 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'13)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 2013. Pages: 28-32. Year 2013.
(Jan 10 2014 9:01AM)
[12]Article: Cognitive Underlay Communications with Imperfect CSI: Network Design and Performance Analysis. Authors: Nguyen Hong Giang, Vo Nguyen Quoc Bao, and Nguyen Le Hung
marriage affairs open i want an affair
. Proceeding of the 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'13). No: 2013. Pages: 18-22. Year 2013. (Jan 10 2014 9:02AM)
[13]Article: Multiuser Scheduling in Two-Way Relay Networks. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. Proceeding of the 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'13)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 2013. Pages: 147-151. Year 2013.
(Jan 10 2014 9:04AM)
[14]Article: SIR Analysis for OFDM Transmission in the Presence of CFO, Phase Noise and Doubly Selective Fading. Authors: Nguyen Duy Nhat Vien, Nguyen Le Hung, Tang Tan Chien, and Tho Le-Ngoc
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IEEE Communications Letters (SCI). No: 99. Pages: 1-4. Year 2013. (Aug 28 2013 6:06AM)
[15]Article: Cascaded Doubly Selective Channel Estimation in Multi-relay AF Transmissions. Authors: Loic Canonne-Velasquez, Nguyen Le Hung, and Tho Le-Ngoc. Proceeding of IEEE International Conference on Communications, Ottawa, Canada
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: June. Pages: 1-5. Year 2012.
(Dec 14 2012 10:52AM)
[16]Article: On the Effect of Phase Noise and Time-Selective Channel on OFDM Transmission: SINR Analysis. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. Proceeding of the 2012 Interational Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam. No: Aug. Pages: 1-5. Year 2012. (Dec 14 2012 10:54AM)
[17]Article: Multiuser MIMO Downlink Transmission with BEM-Based Limited Feedback over Doubly Selective channels. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc and Loic Canonne-Velasquez. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (SCIE). No: doi:10.1186/1687-1499-2011-138. Pages: 1-12. Year 2011. (Dec 14 2012 10:32AM)
[18]Article: Doubly Selective Cascaded Channel Estimation in Amplify-and-Forward Relay Systems. Authors: Loic Canonne-Velasquez, Nguyen Le Hung, and Tho Le-Ngoc. Proceeding of IEEE International Conference on Communications, Tokyo, Japan. No: June. Pages: 1-5. Year 2011. (Dec 14 2012 10:49AM)
[19]Article: Game-Theoretic Analysis of Multicell Multiuser Transmissions with Zero-Forcing Precoding. Authors: Nguyen Le Hung, Duy. H. N. Nguyen, and Tho Le-Ngoc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Proceeding of IEEE Vehicular Technology Conference, San Francisco, USA
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Sept. Pages: 1-5. Year 2011.
(Dec 14 2012 10:50AM)
[20]Article: Pilot-Aided Jamming Cancelation in Slow FH/MFSK Systems. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Chi Chung Ko
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Proceeding of the 2011 Interational Conference on Advanced Technologies for Communication, Danang, Vietnam. No: Aug. Pages: 1-5. Year 2011. (Dec 14 2012 10:51AM)
[21]Article: Iterative Receiver Design with Joint Doubly Selective Channel and CFO Estimation for Coded MIMO-OFDM Transmissions. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Nghi H. Tran
marriage affairs open i want an affair
. IEEE Transactions on Vehicular Technology (SCI). No: vol. 60, no. 8. Pages: 4052- 4057. Year 2011. (Dec 14 2012 10:23AM)
[22]Article: Pilot-Aided Joint CFO and Doubly-Selective Channel Estimation for OFDM Transmissions. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc. IEEE Transactions on Broadcasting (SCI)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: vol. 56, no. 4. Pages: 514-522. Year 2010.
(Dec 14 2012 10:19AM)
[23]Article: Heterogeneous Multiuser Transmission with BEM-Based Limited Feedback over Doubly Selective MIMO Downlink Channels. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Loic Canonne-Velasquez. Proceeding of the 17th International Conference on Telecommunications 2010, Doha Qatar. No: April. Pages: 1-5. Year 2010. (Dec 14 2012 10:47AM)
[24]Article: Bayesian Joint Estimation of CFO and Doubly Selective Channels in MIMO-OFDM Transmissions. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Nghi H. Tran. Proceeding of IEEE Vehicular Technology Conference (VTC2010-Fall), Ottawa, Canada. No: Sept. Pages: 1-5. Year 2010. (Dec 14 2012 10:48AM)
[25]Article: BEM-Based Limited Feedback for Precoding and Scheduling over Doubly Selective Multiuser MISO Downlink Channels. Authors: NguyenLe Hung, Tho Le-Ngoc, and Loic Canonne-Velasquez. Proceeding of IEEE International Conference on Communications, Cape Town, South Africa. No: May. Pages: 1-5. Year 2010. (Dec 14 2012 10:46AM)
[26]Article: Iterative Receiver Design for Coded MIMO-OFDM Systems over Doubly Selective Channels. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Nghi H. Tran. Proceeding of IEEE Global communications conference, Hawaii, USA
marriage affairs open i want an affair
. No: Dec. Pages: 1-5. Year 2009.
(Dec 14 2012 10:45AM)
[27]Article: RLS-Based Joint Estimation and Tracking of Channel Response, Sampling and Carrier Frequency Offsets for OFDM. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Chi Chung Ko
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. IEEE Transaction on Broadcasting (SCI)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: vol. 55, no. 1. Pages: 84-94. Year 2009.
(Dec 14 2012 10:01AM)
[28]Article: Joint Channel Estimation and Synchronization for MIMO-OFDM in presence of Carrier and Sampling Frequency Offsets. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Chi Chung Ko
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. IEEE Transactions on Vehicular Technology (SCI)
marriage affairs open i want an affair
. No: vol.58, no. 6. Pages: 3075-3081. Year 2009.
(Dec 14 2012 10:05AM)
[29]Article: Joint Synchronization and Channel Estimation for OFDM Transmissions over Doubly Selective Channels. Authors: Nguyen Le Hung and Tho Le-Ngoc. Proceeding of IEEE International Conference on Communications, Dresden, Germany. No: June. Pages: 1-5. Year 2009. (Dec 14 2012 10:42AM)
[30]Article: ML-Based Carrier Frequency Offset and Doubly Selective Channel Estimation for OFDM Transmissions. Authors: Nguyen Le Hung and Tho Le-Ngoc
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Proceeding of IEEE Vehicular Technology Conference, Barcelona, Spain
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: April. Pages: 1-5. Year 2009.
(Dec 14 2012 10:43AM)
[31]Article: Turbo Processing for Joint Channel Estimation, Synchronization and Decoding in Coded MIMO-OFDM. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Chi Chung Ko. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (SCIE). No: Volume 2009. Pages: 1-12. Year 2009. (Dec 14 2012 10:15AM)
[32]Article: ML-Based Follower Jamming Rejection in Slow Fh/MFSK Systems with an Antenna Array. Authors: Chi Chung Ko, Nguyen Le Hung and Lei Huang. IEEE Transactions on Communications (SCI). No: vol. 56, no. 9. Pages: 1544-1544. Year 2008. (Dec 14 2012 9:50AM)
[33]Article: Vector Similarity-Based Detection Scheme for Multi Antenna FH/MFSK Systems in the presence of Follower Jamming. Authors: Fangming Liu, Nguyen Le Hung and Chi Chung Ko
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IET Signal Processing (SCI). No: vol. 2. Pages: 346-353. Year 2008. (Dec 14 2012 9:55AM)
[34]Article: Turbo Joint Decoding, Synchronization and Channel Estimation for Coded MIMO-OFDM Systems. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Chi Chung Ko
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceeding of IEEE International Conference on Communications, Beijing, China. No: May. Pages: 4366 – 4370. Year 2008. (Dec 14 2012 10:41AM)
[35]Article: Vector RLS-Based Joint Estimation of Channel Response and Frequency Offsets for MIMO-OFDM. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Chi Chung Ko. Proceeding of IEEE Globecom 2007, Washington DC, USA
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Nov. Pages: 2801 – 2805. Year 2007.
(Dec 14 2012 10:40AM)
[36]Article: ML-Based Beamforming for Follower Jamming Rejection in Slow FH/MFSK Systems. Authors: Fangming Liu, Nguyen Le Hung and Chi Chung Ko. Proceeding of the 9th IASTED International Conference on Signal and Image Processing, Honolulu, Hawaii, USA. No: Aug. Pages: 20-22. Year 2007. (Dec 14 2012 10:37AM)
[37]Article: Joint Channel Estimation and Synchronization with Inter-carrier Interference Reduction for OFDM. Authors: Nguyen Le Hung, Tho Le-Ngoc, and Chi Chung Ko. Proceeding of IEEE International Conference on Communications, Glasgow, Scotland
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: June. Pages: 2841 – 2846. Year 2007.
(Dec 14 2012 10:39AM)
[38]Article: Joint Interference Suppression and Symbol Detection in Slow FH/MFSK System with an Antenna Array. Authors: Chi Chung Ko, Nguyen Le Hung and Lei Huang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceeding of IEEE Vehicular Technology Confererence, Melbourne, Autralia
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: May. Pages: 2691 - 2695. Year 2006.
(Dec 14 2012 10:36AM)
[39]Article: ML-Based Interference Rejection in Slow FH/MFSK Systems with an Antenna Array. Authors: Chi Chung Ko, Nguyen Le Hung and L. Huang. Proceeding of IEEE Benelux Symposium on Communications and Vehicular Technology, Enschede, the Netherlands
marriage affairs open i want an affair
. No: Nov. 3. Pages: 1-5. Year 2005.
(Dec 14 2012 10:35AM)
[40]Article: Adaptive Beamforming Algorithms for Smart Antennas in DS-CDMA Mobile Communication Systems. Authors: Vu Dinh Thanh, Nguyen-Le Hung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of the 3rd International Conference on Computational Electromagnetics and Its Applications, Beijing, China. No: Nov. Pages: 165 – 168. Year 2004. (Dec 14 2012 10:33AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Duy Nhật Viễn
Đề tài: Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[2]Nguyễn Hồng Giang
Đề tài: Nghiên cứu mạng truyền thông hợp tác di động băng rộng với điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[3]Võ Lê Anh
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật hạn chế sự tấn công giả mạo người dùng chính trong mạng vô tuyến nhận thức

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Phan Thị Quỳnh Hương
Đề tài: Xây dựng chương trình mô phỏng kiểm chứng lý thuyết truyền dẫn diểm-đa điểm dùng thông tin kênh truyền trễ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Nguyễn Xuân Tùng
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật ước lượng kênh truyền trong mạng vô tuyến nhận thức

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Phạm Hoàng Phương
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật hồi tiếp thông tin kênh truyền trong mạng 4G LTE

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Trần Văn Cường
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp trong mạng thông tin vô tuyến đa chặng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[8]Nguyễn Nam Thắng
Đề tài: Nghiên cứu các kỹ thuật chuyển tiếp trong thông tin vô tuyến băng rộng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Đặng Đình Dũng
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm và đồng bộ cell trong LTE

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[10]Trương Ngọc Phú
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật truyền thông đa chặng trong thông tin vô tuyến băng rộng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Nguyễn Tấn Thành
Đề tài: Nghiên cứu một số kỹ thuật đa truy cập phân chia theo không gian SDMA trong thông tin vô tuyến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Nguyễn Văn Thao
Đề tài: Nghiên cứu các kỹ thuật phân tập để nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G/LTE)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Võ Minh Thông
Đề tài: Nhận dạng mặt người bằng phương pháp PCA (Principle Components Analysis)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Đoàn Ngọc Lâm
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp ước lượng độ lệch tần số sóng mang và đáp ứng kênh truyền MIMO-OFDM trong hệ thống thông tin di động 4G

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Nguyễn Mai Thanh
Đề tài: Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[16]Nguyễn Văn Thắng
Đề tài: Nghiên cứu triển khai IMS tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn