Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,947

 Xác định các khiếm khuyết điện tích trong dây nano silicon bằng đầu dò ống nano carbon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Yann-Wen Lan, Linh-Nam Nguyen, Shui-Jin Lai, Ming-Chou Lin, Chieh-Hsiung Kuan and Chii-Dong Chen
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Applied Physics Letters(SCI); Số: 99;Từ->đến trang: 053104-053107;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn