Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,392

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bộ phát hiện quang hiệu suất cao dùng màng 3 lớp MoS2. Tác giả: Nguyen Linh Nam. Journal of Science and Technology, Issue on Information and Communication Technology. Số: 18. Trang: 21. Năm 2020. (Jul 2 2020 2:55PM)
[2]Bài báo: So sánh đặc tính quang của đơn lỗ nano bạc và vàng. Tác giả: Phạm Thị Thảo Khương, Nguyễn Linh Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia-ATiGB2019. Số: 5. Trang: 313. Năm 2019. (Jul 2 2020 2:52PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu khả năng phát hiện phần tử DNA và độ pH của cảm biến dùng transistor hiệu ứng trường điện cực cổng kép. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 17. Trang: 22-26. Năm 2019. (Jun 10 2019 10:23AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc tính quang của lỗ nano vàng. Tác giả: Thien Q. Duong, Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. Journal of Science and Technology, The university of Danang. Số: 11. Trang: 74-78. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:19AM)
[5]Bài báo: Phân tích đặc tính âm học của đầu dò siêu âm bằng mô hình phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics. Tác giả: Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(20). Trang: 37. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:21AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu hiệu suất hoạt động của cảm biến sinh học dùng dây nano. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(20). Trang: 73. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:17AM)
[7]Bài báo: Đặc tính điện tử của ống nano carbon và ứng dụng trong chế tạo nanotransistor. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 111. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:49PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng tương tác cơ học của biến tử siêu âm gốm áp điện vào quy trình tổng hợp TiO2 cấu trúc nano. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 230. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:52PM)
[9]Bài báo: Tổng hợp và phân tích đặc tính hạt nano ZnO bằng phương pháp sol-gel. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 85. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:43PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bán dẫn hữu cơ PTCDA cấu trúc β. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 64. Năm 2015. (Jun 3 2015 11:06AM)
[11]Bài báo: Diode cộng hưởng đường hầm làm từ vật liệu lớp nguyên tử MoS2. Tác giả: Nguyễn Linh Nam*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 69-73. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[12]Bài báo: ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ CỦA TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG DÂY NANO SILICON. Tác giả: Nguyễn Linh Nam . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96). Trang: 115. Năm 2015. (Mar 21 2016 3:40PM)
[13]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH QUANG CỦA CÁC VI HẠT CẦU ZNO. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96). Trang: 78. Năm 2015. (Mar 21 2016 3:42PM)
[14]Bài báo: Cảm biến sinh học dùng transistor hiệu ứng trường dây nano silicon. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 34-37. Năm 2014. (Dec 22 2014 11:09AM)
[15]Bài báo: Linh kiện chuyển mạch quang bằng đơn hạt nano bán dẫn ZnO. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 11. Trang: 62-68. Năm 2012. (Apr 2 2014 3:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Superior phototransistors based on a single ZnO nanoparticle with high mobility and ultrafast response time. Authors: Linh-Nam Nguyen,Wen-Hao Chang,Chii-Dong Chen and Yann-Wen Lan
. Nanoscale Horizons (ISI). No: 1. Pages: 82-88. Year 2020.
(Mar 8 2020 11:52AM)
[2]Article: A study on Acoustic Characterization of Medical Ultrasound Transducers using pulse-echo methods. Authors: Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: 1. Pages: 204. Year 2017. (Nov 24 2017 10:25AM)
[3]Article: Whispering Gallery Mode Biosensing-A Detailed Study on ZnO Microspheres . Authors: Ngo Huynh Buu Trong, Paul Ching-Hang Chien, Yu-Da Chen, Shang-Hsuan Wu, Fu-Chen Hsiao, Linh-Nam Nguyen, Yia-Chung Chang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 5th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, IFMBE Proceedings, Springer. No: 46. Pages: 21-24. Year 2015. (Mar 17 2015 10:23AM)
[4]Article: Resonant Tunneling through Discrete Quantum States in Stacked Atomic-Layered MoS2. Authors: Linh-Nam Nguyen, Yann-Wen Lan, Jyun-Hong Chen, Tay-Rong Chang, Yuan-Liang Zhong, Horng-Tay Jeng, Lain-Jong Li, Chii-Dong Chen. Nano Letters(SCI)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 14. Pages: 2381-2386. Year 2014.
(May 20 2014 9:29AM)
[5]Article: High performance phototransistors based on single crystalline perylenetetracarboxylic-dianhydride nanoparticle. Authors: Linh-Nam Nguyen, Sunil Kumar Pradhan, Chia-Nan Yen, Ming-Chou Lin, Chien-Han Chen, Cen-Shawn Wu, Kuei-Shu Chang-Liao, Minn-Tsong Lin, and Chii-Dong Chen. Applied Physics Letters(SCI). No: 103. Pages: 183301-183306. Year 2013. (Apr 2 2014 3:47PM)
[6]Article: Photo-response of a nanopore device with a single embedded ZnO nanoparticle. Authors: Linh-Nam Nguyen, Ming-Chou Lin, Horng-Shyang Chen, Yann-Wen Lan, Cen-ShawnWu, Kuei-Shu Chang-Liao and Chii-Dong Chen. Nanotechnology(SCI)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 12. Pages: 165201-165207. Year 2012.
(Apr 2 2014 3:51PM)
[7]Article: Identification of embedded charge defects in suspended silicon nanowires using a carbon-nanotube cantilever gate. Authors: Yann-Wen Lan, Linh-Nam Nguyen, Shui-Jin Lai, Ming-Chou Lin, Chieh-Hsiung Kuan and Chii-Dong Chen. Applied Physics Letters(SCI). No: 99. Pages: 053104-053107. Year 2011. (Apr 2 2014 3:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn