Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nlnanh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Ngô Lê Ngữ Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,247,311

 
Mục này được 9904 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Lê Ngữ Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/06/1991
Nơi sinh: Huế
Quê quán Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiểm toán; Tại: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kế toán tài chính
Lĩnh vực NC: Kế toán tài chính, Kiểm toán tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, ĐH Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 0932529900
Email: nguanh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 01/2014 đến nay: Giảng viên khoa Kế toán, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn