Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định ứng suất dư bên trong các mẫu mỏng bằng phương pháp siêu âm - laser
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Le Van, Che Hua - Yang
Nơi đăng: National Conference on Sound and Vibration, New Taipei City; Số: 23;Từ->đến trang: 250-256;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This study proposes new approach to determine residual stress in the thin plate by using Laser ultrasound Technique (LUT). The LUT uses a pulsed laser generate ultrasound waves which are then detected with a piezoelectric longitudinal transducer. By using the transducer to detector wave signal, the waveform will be get. Furthermore, the B-scan graph and Lamb wave dispersion will be get by utilizing LUT and 2-D FFT analysis method. This method will find out the relation between residual stress and Young modulus of thin samples by using Particle swarm optimization (PSO) algorithm and Recursive Asymptotic Stiffness Matrix (RASM) method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn